Savannah Kat Fokkers Club NL

Welkom op de website van Savannah Kat Fokkers Club NL

Via deze website willen wij je informatie geven over de Savannah Kat en de Serval. De Savannah Fokkers Club is opgericht in Januari 2019 en als vertegenwoordiger van zowel de Savannah als de Serval.

Naast het behartigen van de Serval en de Savannah is ook de doelstelling om liefhebbers en fokkers dichter bij elkaar te brengen, elkaar te helpen en te ondersteunen. Heeft u aanvullende informatie, ideeën of verhalen voor de website? Treft u gegevens aan die niet juist zijn? Meldt dit en we gaan er mee aan de slag.

Waarom als fokker lid worden van de Savannah Kat Fokkers Club NL?

Helaas worden net als bij veel andere rassen (en helaas dus ook bij de Savannah kat) mensen aangetrokken, die denken, dat ze om de inkomsten maar eens een nestje Savannah Kittens moeten gaan fokken. De ras-kenmerken doen er dan vaak niet toe. De kater mag wel van een ander ras zijn. Dit is echter voor het ras Savannah niet goed. Het rasbeeld verdwijnt, slechte combinaties zijn het gevolg. Het zijn juist die mensen, die het ras beschadigen.

  • De Savannah Kat Fokkers Club NL (SKFC) stelt zich tot doel de belangen te behartigen van zowel de Savannah als de Serval. Het fokken naar de RASSTANDAARD van TICA zoals de Savannah Kat behoort te zijn, is zeer belangrijk, voor nu, maar ook vooral voor in de toekomst. Als rechtgeaarde fokker en lid van TICA heb je je te houden aan de regels van TICA.  Dat een hoeveelheid fokkers daar geen gevoelens bij hebben, zegt meer hoe serieus de fokker met het ras wenst om te gaan. Dit is tevens de enige reden waarom SKFC is opgericht.
  • Belangrijk: Een verantwoord fokker besteed heel veel tijd en geld om zijn doel te bereiken. Hij of zij doet dat met veel liefde en zet alleen zijn beste exemplaren in voor de fok. Telkens met het doel betere exemplaren te fokken! Deze club is in deze hoedanigheid opgericht, waar ze zich van anderen onderscheid.

Als u zich hierin herkent, dan moet u zeker lid worden van onze Fokkers Club.

Savannah Kat

Onze doel is om samen het ras te verbeteren en te versterken!

Bent u op zoek naar een Savannah kitten en u leest dit, dan weet u, dat u beter contact kunt opnemen met een lid van onze club.

Wet Natuurbescherming en Platform Huisdierenbezit

De Club heeft (zolang de Serval en de eerste vier generaties Savannah geöorloofd zijn) niet het doel om de Savannah als raskat te bevorderen om de volgende redenen: De Wet Natuurbescherming (voorheen Flora en Fauna Wet) heeft bepaald, dat de eerste vier generaties na een wilde kat (o.a. Serval) de kat gezien wordt als wilde kat. De eerste vier generaties Savannah zouden dan een ”wilde status” hebben. Dit is natuurlijk complete onzin en is nergens op gebaseerd. Wij steunen het Platform Verantwoord Huisdierenbezit (PVH), die alle middelen inzet om ook de Serval en Savannah t/m de 4e generatie als huisdier te behouden, mits aan eisen (zie artikel 1C) zijn voldaan.

Savannah Fokkers

Inschrijven als Cattery of Liefhebber

Als fokker van de Serval en/of de Savannah kunt u zich inschrijven als cattery. De kosten (tevens abonnementsgeld) voor het vermelden van uw cattery bedraagt € 20,00 per jaar, ingaande per elk kalenderjaar. De fokker dient zich te houden aan het doel van de Club. Deze zijn opgesteld en afgeleid zoals TICA de Savannah Kat heeft beschreven. Houdt de fokker zich niet aan het doel van de Savannah Kat Fokkers Club NL, dan kan de cattery geroyeerd worden van zijn lidmaatschap. Abonnementskosten worden niet terugbetaald.

Als liefhebber van de Serval of Savannah kunt u zich ook inschrijven, een bijdrage vanaf € 10,00 is mogelijk. Vraag naar de mogelijkheden.

Het abonnementsgeld zal o.a. gebruikt worden voor het lidmaatschap bij PVH (Platform Verantwoord Huisdierenbezit) en de kosten van de website savannah-fokkers.nl. Het is permanent geen commerciële site, waaruit inkomsten wordt gegenereerd!

Join the Club en kom op voor de belangen van de Serval en de Savannah Kat !  

savannah kat