Ons Doel

Doel en middelen

1. Het doel van de Savannah Kat Fokkers Club NL is:

a. Het in stand houden van de kwaliteit van de Savannah, zoals vermeld in de RASSTANDAARD van TICA.

b. Het nemen en/of bevorderen van maatregelen ter verbetering van de Savannah.

c. Het nemen en/of verbeteren van maatregelen, die kunnen leiden tot verbetering van het welzijn van de Savannah.

d. Een bijdrage te leveren aan de maatregelen die leiden tot het verantwoord en zorgvuldig fokken van de Savannah.

e. Het dienen van de algemene belangen en het bevorderen van de maatschappelijke erkenning en acceptatie van het houden van de Savannah.

g. Het tegengaan dan wel verhinderen van handelingen strijdig met de voorgaande punten.

h. Daarnaast heeft de Savannah Kat Fokkers Club NL ten doel fokkers en liefhebbers van de Savannah nader tot elkaar te brengen en geïnteresseerden in de fokkerij van dit ras in Nederland voor te lichten.

i. Vertegenwoordigen tevens de belangen van de Serval (Leptailurus serval of Felis serval)

2. De Savannah Kat Fokkers Club NL tracht dit doel te bereiken door:

a. Het informeren van haar leden /verstrekken van inlichtingen betreffende de Savannah en de Serval.

b. Het houden van een fokkersbijeenkomst, indien mogelijk.

c. Het onder de leden verspreiden van informatie over het ras in het bijzonder en de georganiseerde kattenliefhebbers in het algemeen door middel van de website.

d. Het bevorderen van de opvoeding van de Savannah.

e. Het voorlichten bij aankoop, import, dekking en verder in het algemeen bij alles wat de fokkerij en het opfokken van de Savannah betreft.

f. Het bevorderen van het inschrijven van zowel nesten, als van enkele Savannahs in een erkende stamboom boekhouding.

g. Het opstellen van plannen ter bestrijding van erfelijke gebreken binnen de Savannah en het treffen van maatregelen ter uitvoering van die plannen.

All images and text are © Savannah Kat Fokkers Club NL